Mitthögskolans utbud fel

Mitthögskolans utbud av kurser och program stämmer inte överens med det som studenterna efterfrågar. -Vi måste hitta en balans mellan vårt utbud och den efterfrågan på utbildning som finns om vi inte ska gå med förlust, det säger Pia Sandvik Wiklund prorektor i Östersund.
Lägst är intresset för att studera till systemvetare och ingenjör. Problemet för Mitthögskolan i Östersund är att en stor del av forskningen är koncentrerad till naturvetenskap och teknik, just de områden som studenterna är minst intresserade av. Nu försöker högskolan förändra sina utbildningar bland annat genom att erbjuda mer praktik.