Nedgrävda gifttunnor i Sjösa

En stor del av det giftiga dioxinet i marken kring Sjösasågen utanför Nyköping, misstänks komma från stora mängder gifttunnor som grävts ner i marken.
Tunnorna grävdes ner under 1970-talet. De hade innehållit giftig impregneringsvätska och var tomma, men en del av vätskan fanns kvar i tunnorna och det misstänks alltså ha orskat att höga halter av dioxin har läckt ut i marken. Det skriver Sörmlands Nyheter. Enligt den rapport som företaget Studsvik Eco safe skrivit om gifterna i marken kring Sjösasågen, så är dock de högsta halterna av dioxin uppmätta i närheten av den behållare som användes för doppimpregnering av virket.