Barnen själva anmäler ungdomshem

Den största ökningen av anmälningar mot statens särskilda ungdomshem kommer från de boende barnen och ungdomarna själva. Det säger Sten Svensson som är chef för den tillsynsenhet som handlägger alla anmälningar, till Radio Väst. Anmälningarna handlar ofta om ett tufft klimat med kollektiva bestraffningar, hårda regelverk och poängsystem knutna till deras uppförande. De senaste åren har antalet anmälningar ökat kraftigt och i år väntas de bli fyra gånger så många som 1999. Cirka en fjärdedel leder till nån form av kritik mot ungdomshemmen.