Många läkare underkända i språktest

Av de polska läkare som just nu genomgår nu en svenskautbildning i sitt hemland för att sedan kunna börja jobba i Sverige klarade bara 16 av 51 språkproven.
Ytterligare 19 fick underkänt på ett eller två av de sex delproven men de får ändå komma till Sverige fast göra om proven här. Av kullen ska fem av läkarna till Kalmar län. En av dem måste fortsätta studierna i Polen medan resten snart kan börja jobba vid sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Det skriver Östran.