Omfattande LSS-arbete i Kungsör

Kungsör, med drygt 8000 invånare, har en ovanligt stor andel funktionshindrade. Det finns idag ett 100-tal personer som får hjälp enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Det finns en stor kommunal verksamhet med gruppbostäder, servicelägenheter och så kallad dagverksamhet. 1981 startade landstinget Gersilla vårdhem för utvecklingsstörda i Kungsör, och till Gersilla kom inte bara folk från Kungsör, utan också från andra delar av länet, och även utanför länet. 1996 tog kommunen över verksamheten. Gersilla lades ner och många valde då att bo kvar i Kungsör, vilket är förklaringen till att kommunen har sådan omfattande LSS-verksamhet.