”För lång väntan för flyktingbarn”

Barn som kommer ensamma som flyktingar till Sverige får vänta länge på beslut om asyl. Trots att Migrationsverket gjort utredningar om hur mottagandet ska förbättras visar deras egen statistik att handläggningstiden för ensamkommande flyktingbarn blivit längre. Därför vill Rädda Barnen att lagen ändras för att barnens situation ska bli bättre.
– Vi förslår att man ska korta handläggningstiden till max tre månader. Att man ska sätta den här frågan verkligen i fokus: gå från ord till handling och sätta till de resurser som krävs för genomföra kortare handläggning, säger generalsekreteraren Charlotte Petri Gornitzka. Ensamkommande flyktingbarn får i genomsnitt vänta över ett halvt år på att få beslut i sina asylärenden. Migrationsverket har arbetat för att förkorta handläggningstiden men istället har den blivit längre i år jämfört med förra året. Fler ensamma barn till Sverige På Migrationsverket säger man att ökningen beror på att det kommer fler ensamma barn till Sverige. I år har det kommit ungefär 460 barn till och med oktober, det är lika många som under hela förra året. Rädda Barnen föreslår alltså att man ska lagstadga tre månader som längsta tillåtna handläggningstid för barn som kommer till Sverige. Tar tid att utbilda fler Men på Migrationsverket tror man inte på lagstiftning eftersom många fall är komplicerade och kräver lång utredning. Enligt Torsten Torstensson, ansvarig för asylfrågor på Migrationsverket, är istället lösningen mer personal: – Vi vill ju ha fler personer som jobbar med de här utredningarna och det här kräver ju speciell kompetens – och det är ju det som vi håller på att utbildar för att få fram. Men samtidigt som ökningen kommer på barnen så har vi haft en kraftig ökning på andra asylsökande också. Det har ju fördubblats under de två senaste åren, så det kan ju ta tid att få fram fler handläggare och genomföra utbildning.
Max Carlgren