Mörrumsån öppnas vid kraftverk

Ett genombrott i arbetet med att restaurera Mörrumsån och att öppna ån för vandrande lax och öring förbi kraftverken i Hemsjö är nära förestående. Det säger fiskerikonsulent Lars Lundahl på länsstyrelsen i Blekinge.
Ännu är inte någon uppgörelse med Sydkraft, som äger kraftverken, underskriven men lösningen på denna segdragna fråga är nu i princip klar, säger Lars Lundahl. Sydkraft går med på att avstå 10 procent av kapaciteten i kraftverken i Hemsjö. Man släpper under sommaren och hösten, då vattenföringen i ån är låg, ut vatten i den gamla åfåran och därmed kan lax och öring vandra upp till laxtrappor vid kraftverkens dammar. Förhoppningsvis byggs dessa laxtrappor under 2003. Sydkraft kommer att få en intrångsersättning i samband med att ett naturreservat bildas längs ån.