Höjda politikerarvoden trots dålig ekonomi

Trots att många kommuner har stora sparbeting och drar ned på vård, skola och omsorg, pekar det åt att de förtoendevalda i länets kommuner kommer få höjda arvoden nästa år.
Ingen kommun i länet har hittills valt att frysa nivåerna för arvodet och det ifrågasätts av Anki Nyström, distriktombudskvinna för Vänsterpartiet. Hon anser att kommunernas dåliga ekonomi även borde få politikerna att bidra till besparingarna. Till exempel i Oskarhamns kommun där det finns ett sparbeting på omkring 60 miljoner kronor kommer politikernas arvoden höjas med 3 procent. Peter Vretlund, blivande ordförande i kommunstyrelsen i Oskarshamn, säger till P4 Kalmar att frysta arvoden inte skulle göra någon nytta långsiktigt och att de förtoendevalda borde ha samma rätt till lönehöjningar som den resterade personalen inom kommunen.