Kontroll påverkade inte bilbältesanvändande

Höjningen av bilbältesboten från 300 till 600 kronor har inte påverkat de värmländska bilisterna.
Nyligen avslutades en två veckor lång övervakning av bilbästesanvändande. Av 3.500 kontrollerade förare hade 145 inget bilbälte och det är ingen minskning från tidigare år.