S-ledamöter leder viktiga nämnder

Vid ett möte igår blev det helt klart vilka socialdemokrater som blir ordförande i en rad av kommunens viktigaste nämnder. Och det blev inga överraskningar.
Social- och omsorgsnämnden leds av Björn Jansson. Hälso- och sjukvårdsnämnden av Åke Svensson. Tekniska nämnden av Tommy Gardell. Byggnadsnämnden av Bo Björkman. Kultur och fritidsnämnden av Majvor Östergren.