Osäker framtid för satsning på utbrända

Samtidigt som allt fler säger sig värna om de som bränt ut sig på jobbet är det långt ifrån självklart att de som försöker hjälpa till får tillräckligt med anslag.
Kurscentrat Nyckeln började i våras låta långtidssjukskrivna utbrända träffas i grupp. Men bristen på finansiärer gör framtiden oviss. En av deltagarna Bosse Olofsson, säger till P4 Kalmar att såväl företag, organisationer och myndigheter har en skyldighet att backa upp sådan här verksamhet eftersom en eller flera anställda kommer drabbas av utbrändhet som det ser ut idag.