Polisidentitet fortsatt hemlig?

Justieminister Thomas Bodström är beredd att diskutera frågan om att ändra sekretessreglerna så att ett register över enskilda polismäns identitet förblir hemligt. Det skulle innebära att bara JO och polisens internutredare får tillgång till registret.
Efter demonstrationerna i Malmö som urartade sa justitieminister Thomas Bodström att poliserna borde kunna identifieras lättare. Men Polisfacket och flera poliser vill att ett framtida register över polisernas identifieringsnummer på till exempel hjälmar ska vara hemliga. Justitieminister Thomas Bodström säger nu till Ekot att han har full förståelse för att poliserna känner obehag. I den här veckan eller nästa ska Bodström träffa polisen för att diskutera frågan om identifiering av poliser.