Få söker specialistutbildningar

Färre sjuksköterskor än någonsin tidigare söker specialistutbildningar på Mälardalens högskola. Två av dessa utbildningar har fått läggas ner, eftersom för få studenter sökt. Å bara 7 sjuksköterskor har i höst börjat specialistutbildningen i intensivvård, trots att det finns 15 platser. Enligt Kristina Skogsberg som är ansvarig för intensivvårdsutbildningen är en orsak att arbetsgivaren på grund av brist på personal inte är villig att släppa sina anställda på vidareutbildning. .