Björklunda kan få ny verksamhet

Pensionat Björklunda i Öja kan komma att bli gruppboende för handikappade. Björklunda, som varit till salu i ett och ett halvt år, har visserligen inte fått nya ägare än, men en spekulant har lämnat in en bygglovsansökan till Stadsarkitektkontoret om förändrad verksamhet.
I december har byggnadsnämnden sammanträde och då ska de ta ställning till en bygglovsansökan från Gotlands vård och konvalescenthem. Ansökan går ut på att ändra verksamheten på Björklunda, från dagens värdshus till gruppboende för psykiskt handikappade, med ett femtontal lägenheter och terapiverksamhet. Det var i april förra året som Björklunda värdshus med hotell, vandrarhem och stugor bjöds ut till salu för 5,7 miljoner kronor inklusive inventarier. Pensionatet började byggas efter kriget och de senaste elva åren har det drivits av ett par, som på senare år byggt ut det till ett hundratal bäddar. Men hittills har det inte fått några köpare.