Stopp för bostadsrättsomvandling i Östberga

Tretton bostadrättföreningar i Östberga i Södra Stockholm har fått nej av Länsstyrelsen till att köpa loss sina hyresrätter.
Det handlar om 1171 bostäder i allmännyttiga bostadsföretaget Svenska Bostäder. Länstyrelsen menar att bruksvärdessystemet skulle sättas ur spel om man tillät omvandlingen. Bruksvärdessystemet bygger på att de allmännyttiga lägenheterna i området ligger till grund för hyressättningen också på den privta marknaden. Efter en omvandlingen skulle Svenska bostäder bara ha kvar 168 lägenheter i Östberga därmed skulle bruksvärdessystemet sättas ur spel menar länsstyrelsen.