Stor efterfrågan på hushållsnära tjänster

Det har nu gått en dryg månad sedan skatteavdraget för hushållsnära tjänster infördes. Ekot har talat med ett tjugotal företag som erbjuder hushållsnära tjänster på olika håll runt om i landet. De har alla fått mycket mer att göra den senaste månaden, trots att det är sommar.

Då brukar det annars vara väldigt lugnt, enligt Sofie Krook på Maid in Sweden. 

– Vi har haft en otrolig tillströmning av kunder så vi har inte kunnat ta semesterstängt i juli, som vi annars har och som vi hade planerat att ha, säger hon,

Har ni varit tvungna att nyanställa?

– Massor. Vi håller på för fullt och nyanställer både i Stockholm och Göteborg. Nu i augusti blir det väl tio nya och sedan räknar vi med att behöva hålla det på ungefär tio personer i månaden i vart fall under hösten.

Vad är det som efterfrågas mest? 

– I första hand är det städning och strykning, och i andra hand är det hjälp med barnen.

Den bilden som Sofie Krook på Maid in Sweden ger, stämmer bra överens med den bild som har framkommit när Ekot har pratat med ett tjugotal, stora och små, företag, runt om i Sverige som erbjuder hushållsnära tjänster. Alla har fått flera nya kunder sedan 1 juli när skatteavdraget infördes. Och de flesta nyanställer kontinuerligt.

Det är framför allt städning som efterfrågas, men även barnpassning, tvättning och strykning. Med vissa undantag verkar efterfrågan vara mindre på trädgårdstjänster, och minst på kock- och serveringstjänster, och olika slags hjälp för äldre, till exempel promenader eller hjälp att uträtta ärenden.

Till hösten
Peter Svanborg som är ordförande i Intresseföreningen för hushållsnära tjänster, IFHT, tror att även om tillströmningen av kunder har tagit fart under juli, så kommer den att accelerera ännu mer så snart semestertiderna är förbi. 

– Intresset har varit väldigt stort, och man har gjort en del beställningar nu, så det är nog många företag som får mycket att göra här nu när semestern är slut för folk och de kommer hem igen. Vi har sett en kraftig ökning under våren och flera av de förfrågningar som kom, de handlar om att man vill börja den här tjänsten i höst när man är tillbaka från semestern, säger han.

Tina Åkesson
tina.akesson@sr.se