Utbyggnaden av Kristinehedsverket återupptas

Ett nytt bolag med italienska huvudägare tar över ansvaret för att utbyggnaden av sopförbränningsanläggningen på Kristinehed i Halmstad blir färdig.
Arbetet med att bygga ut Kristinehedsverket stoppades i juli när den tyska huvudentreprenören fick ekonomiska problem och gick i konkurs. Under hela hösten har omfattande förhandlingar förts för att nå en lösning. Det blir nu ett italienskt byggbolag som fullföljer kontraktet med renhållningsbolaget i Halmstad. Enligt renhållningsbolaget har förseningen kostat 60 miljoner i uteblivna inkomster. I Juni nästa år ska anläggningen vara igång.