Gatsten fortfarande mystiskt borta

SIMRISHAMN. De kommunala revisorerna i Simrishamn har inte kunnat få klarhet i vart drygt 20 ton smågatsten från kommunens förråd tagit vägen. Nu vill de lägga ner jakten på dom försvunna gatstenarna.
Det handlar om två partier smågatsten om vardera 11 ton, som hämtats ut från förrådet, men inte kunnat återfinnas. Ordföranden för revisionen, Jarl Kemnefelt, säger att han inte fått svar på sina frågor. I ett brev daterat den tredje december, som först nästa vecka når kommunrevisionen beskriver Jarl Kemnefelt hur svårt det varit att få svar på var de två partierna gatsten egetnligen tagit vägen. Ett lass ska ha gått till Åhus, men senare visare det sig att större delen sålts vidare till en firma som gått i konkurs. Det andra partiet upgavs först ligga vid kyrkan i Simrishamn, senare vid Expertbutiken och till sist vid hamnen. Inga papper visar att anställda lagt den aktuella gatstenen någonstans eller att den leverats till de aktuall ställena. Ordföranden i tekniska nämnden, Matts Karlsson, tycker att det är olyckligt om revisorna nu ger upp.