Skövde får inte göra nya Volvo-motorn

Fordägda Volvo Personvagnar i Skövde kommer inte att få tillverka den nya sexcylindriga Volvo-motorn, som kallas "den nya generationens motor". Den motortillverkningen läggs istället vid Fords fabrik i Wales i Storbritannien. - Vi har arbetat med att ta fram den nya motorn, därför är det här en besvikelse för oss, säger metallfackets vice ordförande Bengt-Göran Franzén på Volvo Personvagnar i Skövde.
Fords motorfabrik i Wales får alltså tillverka Volvos nya prestigemotor. Skövde ska istället tillverka en ny fyrcylindrig dieselmotor. Biljätten Ford har många motorfabriker runt om i världen. Varför Skövde valdes bort är i dag inte känt. Skövdefabriken anses väl så effektiv som fabriken i Wales. - Jag kan inte gå in och kommentera exakta kalkyler, men vi gör det här för att köra våra europeiska fabriker effektivt, säger platschefen Tomas Andersson på Volvo Personvagnar i Skövde. Hur beslutet påverkar tillverkningen och jobben vid motorfabriken i Skövde är det ingen som vet i dag. - Tillverkningen av dieselmotorer ökar ju hela tiden på bekostnad av bensinmotorerna, säger Bengt-Göran Franzén.