Första vapeninspektionen genomförd

FN:s vapeninspektörer som sedan ett par veckor är tillbaka i Irak har nu gjort sin första undersökning.
De sökte efter massförstörelsevapen i en anläggning i en förort till Bagdad, som enligt uppgift tidigare ska ha varit ett kvinnofängelse.