Gubbig kommunledning i Västervik

Nu är det klart vilka personer den nya borgerliga majoriteten i Västerviks kommun kommer att ha på ledande politiska poster. Men bara två av de 15 personer som nominerats är kvinnor.
Det är moderaten Marie-Louise Lundgren och centerpartisten Camilla Eriksson. Bland namnen finns en del som är nya i stora politiska sammanhang, exempelvis folkpartisten Fredrik Zanton som kommer att sitta med i kommunstyrelsens arbetsutskott.