Älmhultsföretag permitterar 16 anställda

Idag har 16 anställda vid Stena Aluminium i Älmhult permitterats. Orsaken är att företaget nått taket för årets produktion och därmed fått stänga av smältungnarna.
Men Stena Aluminium har lämnat in en dispensansökan till miljödomstolen om en ökad produktion på 3.000 ton under återstoden av året. Domstolens beslut kan komma i början av nästa vecka och om det blir ett positivt beslut kan företaget starta produktionen igen inom ett dygn. Stena Aluminium har även lämnat in en begäran om ökad produktion under nästa år från nuvarande 30.000 ton till 50.000. Men även i denna fråga väntar man på beslut av miljödomstolen.