Polisman friad i tingsrätten

Den polis som stått åtalad för att ha misshandlat en fånge friades igår av Norrtälje tingsrätt.
Det var i samband med oroligheter på Norrtäljeanstallten som polisen sparkade fången trots att fången låg ned, hade handfängsel och hölls fast av vårdare. Polisen motiverar sparken med att han ville hindra fången från att slita sig loss. Fången själv har inte velat vittna, däremot har två vårdare vittnat mot polisen under rättegången. Uppgifterna har delvis varit motstridiga, det är oklart var sparken träffade och det var tumultartat när sparken delades ut, därför frias polisen av norrtälje tingsrätt.