Kritik mot ändrade färdtjänstregler i Växjö

Från och med årsskiftet får handikappade från Växjö kommun, som är berättigade till färdtjänst, inte längre åka lokal färdtjänst, när de kommer till andra kommuner eller städer i landet, så kallade Riakresor. Det har kommunfullmäktige i Växjö beslutat.
De handikappade hänvisas istället till den vanliga kollektivtrafiken, tunnelbana till exempel om de åkt till Stockholm. Synskadade Markus Målberg från Växjö säger att det här kommer att slå mycket hårt, inte minst mot de yngre handikappade, och han vill att kommunpolitikerna i Växjö snarast river upp det här beslutet.