Alla vill ha fler dietister

Samtliga partier uttalade sig positivt till att landstinget anställer fler dietister vid tisdagens sammanträde i landstingsfullmäktige. Vårt län har förhållandevis få dietister jämfört med andra län.
Dietisternas uppgift är bland annat att hjälpa patienter att anpassa kosten efter operationer. Kravet på fler dietister kommer ursprungligen från vänsterpartiet. Något beslut om fler dietister blev det inte vid landstingsfullmäktiges sammanträde trots enigheten bland politikerna. Först skall frågan utredas ytterligare.