167 miljoner i vinst för landstinget 2003

Den rödgröna majoriteten i landstinget Gävleborg tror på en vinst på 167 miljoner kronor under nästa år. Det är nedmonteringen av akutsjukhuset i Bollnäs som har skapat vinsten.
Landstingsmajoriteten menar att vinsten behövs för att landstinget ska klara av framtida kostnadsökningnar bättre än idag. Men oppostionen säger att budgeten bara visar att årets stora besparingar i framförallt Bollnäs var för kraftiga. Oppositionen föreslår istället en budget med 60 miljoner kronor i vinst. Resterande 107 miljoner ska gå tillbaka till vården.