Stor brist på hantverkare

Bristen på hantverkare är stor i Östergötland. Det gör att arbetsbördan för dem som idag jobbar inom byggbranchen är omfattande.
Smeden Jan Kjellner i Norrköping tror att dagens ungdomar inte är intresserade av branchen och menar att arbetet anses för skitigt och för tungt. Men det håller inte Jens Lotterberg på Länsarbetsnämnden med om. Lotterberg tror att det visst finns ungdomar som är intresserade, men att gymnasieskolorna och företagen måste ta ett större informationsansvar. Det behövs 100 000 utbildade hantverkare i landet de närmaste åren.