Inga kommunjobb till högutbildade invandrare

Göteborgs Stad får nu kritik av arbetsförmedlingen för att högutbildade arbetslösa med invandrarbakgrund inte får jobb inom kommunen.
Sedan sju år pågår projektet "Internationell kompetens" vid arbetsförmedlingen som hjälpt omkring 300 högutbildade invandrare till anställningar. Över hälften av dom tekniker, ekonomer och jurister som har deltagit i projektet har fått jobb inom främst det privata näringslivet. Räknar man in praktik och utbildning är siffran 80 procent sysselsatta. Trots otaliga kontakter med och stor välvillighet från kommunens sida har inte en enda högt kvalificerad invandrare anställts vid Göteborg stad. I eftermiddagens Göteborg Direkt bemöter politiker arbetsförmedlingens kritik.