Jämställda läkarlöner i Östergötland

Som ett av få landsting i Sverige har Östergötland jämställda allmänläkarlöner. Statistik från Landstingsvärlden visar att endast i Östergötland och Jämtland är lönen lika för män och kvinnor.
Snittlönen för allmänläkare skiljer sig dock stort mellan landstingen. Exempelvis så tjänar norrbottningarna i snitt närmare 54 000 kronor i månaden, medan allmänläkarna i Östergötland har en snittlön på drygt 45 000 konor.