Deltidsarbetslöshet ska minskas

En arbetsgrupp från länsstyrelsen och kommunen tar gemensamma krafttag för att minska deltidsarbetslösheten på Gotland.
Arbetsgruppen där också representanter för fackliga organisationer kommer att ingå, ska ta fram ett handlingsprogram för att få bukt med problemet. Metoderna kan bland annat vara att se över schemaläggningar och att samordna olika enheters personalbehov. Omkring tusen personer är deltidsarbetslösa på Gotland och av dem jobbar cirka två hundra inom vård och omsorg. Många är kvinnor som ofta har svårt att leva på sin lön. Regeringen har beslutat att deltidsarbetslösheten inom vård och omsorg ska halveras till år 2002.