Storungs kan bli ett motorcentrum

Nu är det klart var föreningen Streetracing Gotland kan få bygga sin streetracingbana. Nordkalk har ställt sig positiva och upplåter mark för en bana norr om Storugnsbrottet, alldeles intill det område där motorbanan Gotland Ring planeras.
Till en början planeras en tävlingsraka, 1100 meter lång och sexton meter bred. Själva bygget ska föreningen finansiera med hjälp av sponsorer. När bygget kan börja är dock inte klart. För även om mark finns, saknas ännu bygglov och utlåtande från miljö- och hälsoskyddsnämnden.