Uppsägningar på Saab

Saab kommer att varsla 1 300 personer om uppsägning. Anställda i Trollhättan och Göteborg berörs Företaget väntar sig att flera anställda kommer att sluta genom naturlig avgång, därför at det oklart exakt hur många som kommer att sägas upp. Läs Saabs hela pressmeddelande:
och
Hör Peter Augustssons tal på presskonferensen:
Trollhättan, 27 november 2002 Saab varslar 1 300 anställda Det åtgärdsprogram Saab Automobile idag presenterar innebär en personalminskning på 1 300 anställda. Programmet omfattar hela företaget och syftar till att genom effektiviseringar kraftigt förbättra Saabs lönsamhet. Som ett led i det arbetet organiserar dessutom VD Peter Augustsson om i ledningen. Anställda i Trollhättan och Göteborg berörs av varslen. Ett varsel är idag inlämnat till Länsarbetsnämnden i Västra Götaland. Saab Automobile har inlett MBL-förhandlingar med de fackliga representanterna. - Det här är en besvärlig situation för de anställda som berörs och för Trollhättan. Vi kommer att ha ett nära samarbete med fackföreningar, länsarbetsnämnd och andra berörda parter för att hantera övertaligheten på ett ansvarsfullt sätt, säger Peter Augustsson, VD Saab Automobile. Saab redovisade en förlust första halvåret 2002 på 1,2 miljarder kronor. - Den svaga ekonomiska utvecklingen på många nyckelmarknader och dollarkursens utveckling slår hårt mot Saab. Dessutom är det så att vi har för höga kostnader i alla delar av verksamheten och det måste vi åtgärda, fortsätter Peter Augustsson För att kunna genomföra neddragningarna har Peter Augustsson beslutat om ett omfattande rationaliseringsprogram: Produktion Vid fabriken i Trollhättan kommer Saab 9-5 att tillverkas på bara ett skift från och med nästa år. Nästa steg blir att producera båda modellerna 9-5 och 9-3 i samma produktionslinje. Totalt medför dessa åtgärder en övertalighet på 800 tjänster. · Produktutveckling Ett kraftfullt effektiviseringsprogram och en omstrukturering som bland annat innebär ökade synergier med General Motors utvecklingsfunktioner medför att 450 tjänster försvinner. · Försäljning och marknadsföring Inom Försäljning och Marknadsföring görs en förändring i ledningsstrukturen. Mikael Eliasson, som varit ansvarig för Saabs marknadsföring sedan 1996 och Försäljnings- och marknadsdirektör sedan 1999 har valt att lämna företaget den 1 januari. Debra Kelly-Ennis, som nyligen utsågs till chef för Saab Cars USA, kommer att rapportera till Peter Augustsson. Jan-Åke Jonsson utses till ny chef för försäljning i Europa och övriga världen och rapporterar också han direkt till Augustsson. - Mikael har gjort ett bra jobb med att tydliggöra Saabs varumärke, uppgradera vårt återförsäljarnät och starkt bidragit till den tillväxt Saab haft de senaste fem åren. Med den nya ledningen för Försäljning och Marknadsföring tar vi nästa steg för att ytterligare höja volymerna med hjälp av nya Saab 9-3 och skapa en effektivare försäljningsorganisation. Vi kommer inom kort att presentera förändringar som bland annat syftar till att bättre utnyttja synergier med General Motors globala försäljningsnätverk, säger Peter Augustsson. Jan-Åke Jonsson kommer senast från ett jobb som ansvarig för Opels kommersiella fordon. Jan-Åke har en lång karriär på Saab bakom sig, bland annat som kvalitetschef, affärsansvarig för Saab 9000/9-5 och i ett par omgångar tjänstgjort på Saab Cars USA. · Centrala staber Alla centrala stabsfunktioner bantas med 50 tjänster. - Genom sin produktoffensiv har Saab lagt grunden för att bli ett mycket starkare företag. Den aggressiva åtgärdsplan Peter Augustsson presenterar idag gör mig övertygad om att Saab nu är på rätt väg. Saab har en nyckelroll i General Motors och företaget har full access till alla resurser det behöver, säger Michal J Burns, chef för General Motors Europe.