Avgiftssänkningar ger ej lägre pris på renkött

Renägarna vinner ingenting på att livsmedelsverket vill sänka tillsynsavgifterna för renslakterier med 45 procent.Det säger renägaren Lars-Olov Baer i Vilhemina norra sameby.
Det är livsmedelsverket som ansvarar för tillsynen av slakterierna och där ingår bland annat att veterinärer undersöker djurkropparna både före och efter slakt. Till renslakterier och andra småskaliga slakterier har resekostnaderna ofta blivit höga för veterinärer och det har finansierats via avgifter från slakterierna. På de stora slakterierna så har livsmedelsverket däremot ofta fast personal och då blir kostnaderna mindre. Vill jämna ut avgifterna Nu vill livsmedelsverket jämna ut avgiftsskillnaderna genom att slå ut resekostanderna på alla slakterier och det gynnar bland annat renslakterierna. - Det här är positivt och det kommer att förbättra slakteriernas ekonomi, säger renägare Lars-Olov Baer, som varit verksam i slaktbranschen. Men Lars-Olov Baer tror inte att det här kommer att påverka renköttspriset, varken för renägare eller konsumenter. - Det handlar inte om så stora pengar för slakterierna så att det påverkar renköttspriserna, säger Lars-Olov Baer.
  • Innebär det inga lägre priser för konsumenterna heller? - Nej, det gör det inte. Priset styrs av tillgång och efterfrågan, säger Baer. I år får renägarna i Västerbotten ut 46-47 kronor per kilo för renköttet från uppköparna. I fjol var priset över 50 kronor kilot.