Allt fler patienter utan medicin

Allt fler tvingas vänta på sina mediciner för att läkemedelsföretagen inte klarar av att leverera i tid till landets apotek. Det kan innebära lång väntan på livsviktig medicin, som för Christer Jacobssons cancersjuka mamma.
– Min mor har drabbats av cancer och hon är ordinerad en medicin som tas med sprutor och som heter Introna. Den spruta hon tar själv ska hon ta varannan vecka - nu finns inte det där att få tag i, säger de, säger Christer Jacobsson vars cancersjuka mamma har varit utan sin immunförsvarshöjande medicin i fyra veckor nu. 700 varunummer restnoterade Just nu är 700 av totalt knappt 11 000 varunummer, det vill säga läkemedel i olika former och doser, restnoterade på apoteken runt om i landet, mediciner som inte går att få tag på från vare sig grossister eller läkemedelstillverkare. Orsaken kan vara råvarubrist eller tillverkningsfel. Ofta går problemet att lösa med ett annat läkemedel med samma eller liknande aktiva substans, men det finns inte alltid. På Läkemedelsverket har man märkt att allt fler tvingas vänta på sina mediciner. I läkemedelslagen finns ett krav på att mediciner måste levereras i tid, men verket vill nu kunna sätta större press på företagen och tillverkarna och vill därför se en lagskärpning. Efterlyser tydligare lag – Det är naturligtvis otillfredsställande när man ser sådana här fall, där det alltså kan gå upp till fyra veckor innan leveranser sker, säger Erik Thorsell, chefinspektör på Läkemedelsverket. – Vad vi ser då är väl att det kanske skulle behövas en bättre reglering i lagstiftningen kring leveranssäkerheten, att den tydligare framkommer i de regler som gäller för läkemedelsfabrikanterna och de som agerar på marknaden. – Har man ett läkemedel godkänt så ska man kunna leverera det också, och det innebär att man då måste man bygga sina system och sina rutiner i olika led för att kunna säkerställa och förebygga sådana här händelser.
Thomas Ritter i samarbete med SR Jämtland