Länsrätten avslår överklagande om språklagen

Länsrätten anser inte att Jokkmokks kommun gjorde fel när de avslog en motion från samernas väl. Enligt motionen så ville samernas väl att kommunen skulle upprätta en handlingsplan för samiskan inom kommunen.
Nu har länsrätten i Norrbotten prövat överklagandet från Per Stefan Labba, som tidigare i år vände sig till länsrätten för att testa den samiska språklagen. Det var samernas väl i Jokkmokk som via en motion till kommunfullmäktige begärde att kommunen skulle upprätta en handlingsplan för att utveckla samiskan inom kommunen. Avslagen motion Bland annat ville samernas väl att kommunen skulle inrätta en heltidstjänst för samiska frågor. Men motionen avslogs och Per Stefan Labba överklagade kommunens beslut till länsrätten, med motiveringen att kommunen inte uppfyller språklagens syfte. Och nu har länsrätten beslutat att avslå överklagandet från Per Stefan Labba.