Inga garantier för Laponiavargen

Naturskyddsföreningen i Dalarna kan inte få några garantier av Länsstyrelsen att den så kallade Laponiavargen ska hållas vid liv till varje pris. - Det är inte våran uppgift, säger Karina Löfgren fältchef på Länsstyrelsen.
Föreningen har skickat brev till Länsstyrelsen i Norrbotten med frågor om hur vargens liv kan skyddas för att den ska kunna ge nya gener till den mellansvenska vargstammen. Det finns en förhoppning om att den ska söka sig ner till mellansverige och förnya den redan inavlade vargstam som finns Dalarna och Värmland. Karina Löfgren som är ansvarig för inventering och tillsyn menar att länsstyrelsens uppgift i det arbete som görs är att följa den sändarförsedda vargen med pejling och förse samebyar med uppgifter så att de på olika sätt kan vidta förebyggande åtgärder. Det är också en del av det inventeringsarbetet som ligger till grund för ersättning till samebyar, säger hon. Naturskyddsföreningen i Dalarna är också rädd att vargen ska tjuvskjutas något som länsstyrelsen inte kan utesluta. - Vi vet att illegal jakt förekommer och vi bedriver tillsynsarbete som ska förebygga faunakriminalitet, men om vargen skulle ha större risk att bli tjuvskjuten än något annat rovdjur, det kan jag inte uttala mig om, säger Karina Löfgren.