Kockums tror på framtiden

Kockums varv finns kvar i Malmö, även om många inte tror det. Man har 300 anställda och hoppas bli fler.
Kontoret ligger kvar på hamnområdet i Malmö och av de omkring 300 som jobbar där är de flesta tekniker och ingenjörer. Dessutom har man omkring 900 anställda som jobbar med produktion i Karlskrona. Produktionen inriktar sig främst på militära produkter, mest ubåtar. Ubåtar mot terrorister - Vi tror ju att exporten kommer att öka i framtiden. Både USA och Storbritannien ökar sina satsningar på försvaret just nu på grund av kampen mot terrorismen, säger den nytillträdde VD:n Martin Hagbyhn. Han tror att ubåtar kan komma att bli aktuella i bekämpningen av bland annat terrorister, narkotikasmugglare och människosmugglare.