Rädda Barnen kräver kortad tid för barnasylärenden

Eftersom barn som kommer ensamma som flyktingar till Sverige får vänta länge på beslut om asyl kräver Rädda Barnen lagstiftning för att förkorta handläggningstiden för barnens ärenden.
Trots att Migrationsverket har gjort utredningar om hur mottagandet ska förbättras visar verkets egna statistik att handläggningstiden har blivit längre för flyktingbarn som kommer hit ensamma. I genomsnitt får de vänta över ett halvår på att få besked i sina asylärenden.