Saab varslar 1 300 anställda

Saab Automobile varslar i dag 1 300 anställda vid fabrikerna i Trollhättan och Göteborg. Minst vart femte jobb beräknas försvinna från Trollhättan, som har över 7 000 anställda. Hit arbetspendlar i dag mellan 300 och 400 personer från kommunerna Grästorp, Essunga och Vara.
Det var vid en presskonferens i Trollhättan klockan elva i dag, som företagsledningen gav besked om de stora besparingar som drabbar främst fabriken i Trollhättan. Hur många av de 1 300 varslade som måste sägas upp beror på hur många som slutar frivilligt genom så kallad naturlig avgång. Personalomsättningen på fabriken i Trollhättan är mycket hög, och varje år slutar många. Orsaken till neddragningarna i Trollhättan och Göteborg är Saab Automobile kraftiga förluster. Första halvåret blev förlusten över en miljard, och på hela året kan förlusten bli flera miljarder.