S:ta Karin tillhör staten

Lantmäteriet är nu klar med sin utredning om vem som äger ruinerna i Visby. Och utredningen slår fast att det är staten som äger S:ta Karins ruin på Stora Torget i Visby.
Tidigare i år anlitade trossamfundet gråbröderna, som lyder under fransiscanerordern i Rom, en advokatfirma för att eventuellt göra anspråk på ruinen. Men eftersom ordern inte kunnat bevisa sitt ägarskap, så har inga ägaranspråk gjorts. S:ta Karins ruin tillhör därmed staten, som fortsätter vårda ruinen. Några invändningar mot detta har heller inte inkommit under tiden för överklagandet.