Renovering om ett år

Ambulanssjukvårdarna på mälarsjukhuset kommer att få provisoriska lokaler tills dess att problemen med deras nuvarande lokaler är åtgärdade. Det säger Jonny Niskanen, teknikchef på landstingsfastigheter.
Parkeringshuset där ambulanssjukvårdarna i dag har sina lokaler ska renoveras och då ska samtidigt arbetsmiljön förbättras för ambulanssjukvårdarna. Men från fackligt håll tycker man att det här har tagit alldeles för lång tid. Tidskrävande renovering Det är fuktskador det gäller, med en vattenläcka som har gjort att personalen mår så dåligt. Men det kommer att ta tid att renovera parkeringshuset. Först måste man riva ett annat hus för att få en annan parkering i anslutning till mälarsjukhuset, och den rivningen kommer att ske först nästa höst. Efter det kommer renoveringen igång och under tiden blir det alltså provisoriska lokaler för ambulanssjukvårdarna säger Jonny Niskanen.