Söker ersättning för sälskador

En fiskare i Östergarn vill ha ersättning från länsstyrelsen för de skador som sälar orsakat på fiskeredskap och fångst.
Totalt uppskattas sälarna ha tagit 90 kilo torsk och 45 kilo piggvar från fiskaren. Dessutom har torsk- och piggvarnäten förstörts. Fiskaren ansöker nu om drygt 15 000 kronor i ersättning från staten.