Broeländet i Södertälje inte över än

Den omtalade Saltsjöbron i Södertälje, som ska avlasta trafiken i centrala stan, blir ytterligare försenad. Ett slutmöte om bron mellan NCC och vägverket har skjutits upp till den 11 december, och först därefter får vi veta när den här nya bron kan öppnas.