Husköpkraften ökar i länet

Kalmar kommun hör till de tre kommuner i landet där husköpkraften ökade mest under årets andra kvartal. Dom andra två kommunerna i topp är Gotland och Karlskrona. Husköpkraften visar hur stor del av arbetsinkomsten människor lägger på husköp.
Totalt sett sker en ökning i hela landet - främst tack vare sjunkande priser på småhus.