Fler rymmer från fängelset

De senaste två månaderna har nio personer rymt från de två anstalterna i Mariestad. Senast i går rymde två interner. Ett normalt år avviker ett par, tre interner per år. En förklaring till ökningen nu är överbeläggningen på landets fängelser.
Hittills i år har fler än 30 personer avvikit från permissioner eller rymt från den slutna anstalten i centrala Mariestad och den öppna anstalten Rödjan. De senaste åren har ett par tre fångar rymt per år. - Vi funderar över vad det ökade antalet rymningar nu kan bero på, säger Dag Bränfeldt, som är ställföreträdande chef för kriminalvården i Mariestad. - En av förklaringarna kan vara att vi har en stor överbeläggning på häkten och anstalter. Beläggningen i Mariestad är konstant över 100 procent och flera fångar får exempelvis dela cell. Detta medför förutom ett tuffare klimat också att fångar riskerar att placeras där det finns plats istället för på den typ av anstalt de egentligen borde komma till. Rymningsbenägna personer kan komma på öppna anstalter trots att de borde placerats på en sluten. - Vi ser över om vi gjort något fel i våra rutiner, men jag tycker inte att vi gjort det i de här fallen - vi kan inte påverka dubbelbeläggningen, säger Dag Bränfeldt. - Vi behöver mer platser och hur det ska lösas kan vi inte göra något åt i Mariestad.