Höjt dieselpris

Dieselpriset höjs ytterligare, med 30 öre litern. Efter höjningen kostar en liter diesel 9 kronor och 23 öre. Höjningen motiveras med stigande världsmarknadspriser.