Ingen anmälan mot psykiatrichef

Det blir ingen anmälan från facket mot chefen för psykiatrin, Christina Jogér, om brott mot lagen om yttrandefrihet. Detta trots att personalen känt sig hotad av ett inlägg i en intern personaltidning.
För en tid sedan kunde P4 Västmanland berätta att Vårdförbundet i Västerås var mycket kritiska till ett inlägg i personaltidningen Psyklisten som Christina Jogér skrivit. Facket och de anställda upplevde ledaren som ett hot mot personalen att inte prata med media. Bland annat frågade Christina Jogér om "det bara var privata företag som kunde kräva en liten gnutta lojalitet av sina anställda". Detta med anledning av flera fall där anställda anmält landstinget till både Justitieombudsmannen och arbetsdomstolen, fall som vi berättat om i P4 Västmanland. Enligt Vårdförbundets jurist Carl Falck är det tydligt att Christina Jogér vill skrämma personalen till tystnad, men eftersom hotet inte är riktat mot en enskild anställd är det svårt för facket att ingripa. Men Carl Falck uppmanar samtidigt privatpersoner att anmäla Christina Jogér till justitieombudsmannen för att få prövat om en chef får skriva så här i en ledare.