Tolvmansskolan läggs ner

Tolvmansskolan i Bergsviken utanför Piteå kommer att läggas ner efter vårterminen 2003
Det beslutade barn- och ungdomsnämnden i Piteå idag efter en lång diskussion. Samtliga sju socialdemokrater i nämnden röstade för en nedläggning, medan dom övriga fem politikerna ville skjuta på beslutet. Föräldrarna, som kämpat för att få behålla skolan är mycket besvikna på kommunens beslut. I nästa vecka ska föräldrarna, som har barn på Tolvmansskolan samlas för att diskutera om dom eventuellt ska driva skolan vidare i egen regi som friskola.