Mitthögskolan erbjuder inte det studenter vill ha

Mitthögskolans utbud av kurser och program stämmer inte överens med det som studenterna efterfrågar. Lägst är intresset för att studera till systemvetare och ingenjör. Problemet för Mitthögskolan är att en stor del av forskningen är koncentrerad till naturvetenskap och teknik, just de områden som studenterna är minst intresserade av. Nu försöker högskolan förändra sina utbildningar bland annat genom att erbjuda mer praktik.