Ändrade rutiner efter dödsfall

Socialtjänsten i Eskilstuna ska ändra sina rutiner för mottagning av narkomaner. Orsaken är att en 18-årig kvinna avled av en överdos för två veckor sen.
Enligt den internutredning som socialtjänsten gjort av sin hantering av fallet, har inga allvarliga fel begåtts. Däremot medger socialtjänsten i Eskilstuna att man borde ha utsett en handläggare till flickan snabbare, än vad som gjordes. Socialtjänsten överlämnar nu fallet till länsstyrelsen för vidare granskning.